" Mijn dochtertje was helemaal weg van de kinderyogales die we bij Cristin hebben gevolgd. Ze is tweeëneenhalf en is dus snel afgeleid, maar Cristins benadering was zo inventief, zo vrolijk en zo goed afgestemd op de kinderen dat mijn dochter..."

Lees volledige ervaring

Plaats ervaring

Word docent

Leave your e-mail address to receive updates

Bizzy Bee Yoga cursussen

Bizzy Bee Yoga biedt drie verschillende cursusniveaus aan:

  • Bizzy Bee Babyyoga voor baby's vanaf zes weken
  • Bizzy Bee Peuteryoga voor kinderen vanaf het moment dat ze kunnen kruipen tot ongeveer twee jaar
  • Bizzy Bee Kinderyoga voor kinderen tussen de twee en vier jaar

In de eerste vier jaar van ons leven, gaat onze lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling heel erg snel. Om goed in te kunnen spelen op de verschillende leeftijdsgroepen, hebben we drie cursusniveaus ontwikkeld, zodat de kinderen zich op hun gemak voelen en met plezier zullen leren.

In alle Bizzy Bee cursussen wordt yoga op een speelse manier geleerd, onder andere met behulp van liedjes en spelletjes. Ook zullen onze docenten de ouders of verzorgers leren hoe ze yoga kunnen integreren in het dagelijkse leven (bijv. 's ochtends strekken, tijd vrijmaken om rustig na te denken, etc).

Hoe zijn de cursussen opgebouwd?

Elke cursus bestaat uit acht lessen en iedere les duurt 45 minuten. De lessen worden gekenmerkt door een prettige, informele sfeer en vinden plaats in een kindvriendelijke omgeving, zodat de kinderen veilig kunnen meedoen of eerst kunnen toekijken en pas met de groep meedoen als ze daaraan toe zijn en in het algemeen deelname aan de groep als positief ervaren.

Omdat het belangrijk is om de aandacht van de kinderen vast te houden, richt de docent zich tijdens de les bijna uitsluitend op de kinderen. Maar het is wel belangrijk dat de ouder of verzorger de aanwijzingen ook opvolgt – niet alleen om het goede voorbeeld te geven, maar ook om de oefeningen thuis beter te kunnen herhalen en het geleerde kracht bij te zetten.

Tijdens de cursussen komt u meer te weten over:

  • de voordelen van yoga, inclusief interessante onderzoeksresultaten
  • het resultaat dat u kunt verwachten en welke zaken van invloed kunnen zijn op het leren van uw kind
  • de grondbeginselen van yoga, inclusief de manier waarop specifieke yogahoudingen uitgevoerd moeten worden om bepaalde voordelen te verkrijgen
  • tips over hoe u het beste met yoga kunt beginnen

We bieden uniek ondersteunend materiaal dat van groot belang is om kinderyoga thuis, in het kinderdagverblijf of op school kracht bij te zetten.

Wat gebeurt er tijdens de Bizzy Bee Babyyogacursus?

De houdingen en de yogatechnieken die in de Bizzy Bee Babyyogacursussen behandeld worden, zijn erg eenvoudig. Het is de bedoeling dat de baby's zich prettig voelen en zich bewust worden van hun lichaam.

Tijdens de les zit iedereen over het algemeen in een kring op de grond. De docent laat eerst met behulp van een pop zien wat de bedoeling is en vervolgens doet u dit één-op-één na met uw baby. De baby's liggen op hun rug, op hun buik en of worden vastgehouden.

De lessen bestaan uit voorzichtige bewegingen, wat massage, oogcontact en liedjes. Om de aandacht van de baby's vast te houden, worden hulpmiddelen gebruikt, zoals luchtbelletjes en speelgoed. Aan het einde van de cursus kent u de basisprincipes van babyyoga die u thuis kunt toepassen en weet u hoe u uw baby op een leuke manier kunt stimuleren om op zijn buik te liggen. U zult uw baby ook beter kunnen helpen en aanmoedigen als hij zich leert opdrukken, zitten, kruipen en uiteindelijk leert staan.

Deze cursus is bedoeld voor baby's vanaf zes weken tot het moment dat ze kunnen kruipen.

Wat gebeurt er tijdens de Bizzy Bee Peuteryogacursus?

De Bizzy Bee Peuteryogacursus wordt gekenmerkt door plezier en beweging, opdat de kinderen zich bewust worden van hun lichaam en lichaamscontrole en -kracht ontwikkelen. Het spreekt voor zich dat deze cursussen levendiger zijn dan de cursussen voor baby's!

We beginnen in een kring, bewegen ons tijdens de les door de lesruimte en eindigen in een kring. De les begint en eindigt altijd op een specifieke wijze, omdat kinderen van een duidelijke overgang houden. We zingen veel, noemen de kinderen bij hun naam en sporen ze aan om te ontdekken wat voor leuke dingen ze met hun lichaam kunnen doen. We vragen de volwassenen om plaats te nemen op een yogamat (naast hun kind of samen met hun kind op één mat) en zo veel mogelijk mee te doen. De kinderen kunnen eerst toekijken en pas meedoen als ze daaraan toe zijn – kinderen van deze leeftijd leren vaak door te kijken en na te doen; daarom dwingen we ze niet om mee te doen, maar laten we ze net zoveel of zo weinig meedoen als ze zelf willen.

Veel elementen worden iedere les herhaald, zodat de kinderen vertrouwd raken met de bewegingen en ermee oefenen totdat ze zelf de houdingen kunnen aannemen die bij hun ontwikkelingsfase passen.

Deze cursus is bedoeld voor kinderen die kruipen en lopen tot een maximum leeftijd van ongeveer twee jaar.

Wat gebeurt er tijdens de Bizzy Bee Kinderyogacursus?

De Bizzy Bee Kinderyogacursussen zijn complexer en dagen het kind uit zich bewust te worden van zichzelf en van anderen, terwijl er ook gewerkt wordt aan de ontwikkeling van kracht en het coördinatievermogenn.

De lessen zijn gestructureerder en in iedere les worden nieuwe houdingen aangeleerd. We maken nog steeds gebruik van liedjes, verhaaltjes en thema's en spelen in op de fantasie van de kinderen door ze de yogahoudingen te laten ervaren door middel van zintuiglijke informatie, voorbeelden, humor en enige hulp.

Door de yogahoudingen, ademhaling en ontspanning proberen we de kinderen verschillende ervaringen mee te geven – van heel actief tot heel ontspannen. Hierdoor leren ze wat ze met hun lichaam en hun gedrag kunnen. We perfectioneren de houdingen, werken aan de bewustwording van de ademhaling, beginnen met anatomie en leren ze om langer te ontspannen aan het einde van de les.

Net als bij de Baby- en Peuteryogacursus is positieve bevestiging ook bij de Kinderyogacursus van groot belang. We moedigen kinderen die daartoe in staat zijn dan ook aan om andere kinderen het goede voorbeeld te geven.

Deze cursus is bedoeld voor kinderen van ongeveer twee tot vier jaar oud.