" Mijn dochtertje was helemaal weg van de kinderyogales die we bij Cristin hebben gevolgd. Ze is tweeëneenhalf en is dus snel afgeleid, maar Cristins benadering was zo inventief, zo vrolijk en zo goed afgestemd op de kinderen dat mijn dochter..."

Lees volledige ervaring

Plaats ervaring

Word docent

Leave your e-mail address to receive updates

Voordelen van kinderyoga

Als een kind kennismaakt met yoga, gaat er een wereld voor hem open. Bovendien kan yoga een welkome onderbreking bieden van het normale leven. Yoga heeft veel lichamelijke voordelen, maar ook een bijzonder positieve impact op het emotionele en psychische welzijn. Deze synergie is de kracht van yoga.

Voordelen op lichamelijk vlak:

ondersteuning van de natuurlijke ontwikkeling van het kind

Yoga die past bij de leeftijd van het kind ondersteunt en ontwikkelt de capaciteiten van het kind op voorzichtige en realistische wijze. Baby's worden bijvoorbeeld bewuster van hun eigen bewegingen en kunnen geleidelijk aan bewegingen gaan maken die meer kracht en coördinatie vereisen, zoals rollen, zitten, kruipen en lopen.

Naarmate kinderen groter worden, is yoga een uitstekende manier om ze te blijven uitdagen en ze te complimenteren met hun prestaties, zoals balanceren, vooroverbuigen en ondersteboven staan. Door regelmatige oefening bouwen ze kracht op, iets wat vaak moeilijk is voor kinderen, ondanks hun natuurlijke flexibiliteit.

Bij yoga oefenen kinderen hun grove en fijne motorische vaardigheden op een leuke manier. Dit vergroot hun ruimtelijke bewustzijn en leert ze wat hun lichamelijke mogelijkheden en grenzen zijn. Door yoga kunnen kinderen ook een betere hand-oogcoördinatie ontwikkelen.

ondersteuning van de lichaamsstelsels van kinderen in de groei

Yoga kan een heilzaam effect hebben op de spijsvertering (doordat het verstopping helpt verlichten), kan kinderen helpen om aan het einde van de dag te ontspannen en kan hyperactiviteit of een algeheel gebrek aan energie tegengaan.

een multisensorische ervaring

Yoga stimuleert alle zintuigen, wat de hersenontwikkeling en het leren ten goede komt. De gevarieerde zintuiglijke input helpt de hersenen om dingen te onthouden, wat zowel de lichamelijke als de geestelijke ontwikkeling bevordert.

vitaliteitsbevordering en bewustwording van de ademhaling

Bij yoga maken baby's en kinderen veel mee op lichamelijk vlak en doen ze allerlei interessante dingen, zoals stil zijn en lawaai maken, zingen, ademhalen, rusten en leren om zich te concentreren. Door alle ervaringen die ze bij deze speelse vorm van yoga opdoen, voelen ze zich blij en vitaal. Bij yoga worden kinderen zich ook bewust van hun ademhaling in de verschillende houdingen, waardoor ze beter verankeren in het heden en contact maken met hun eigen 'ik'.

Voordelen op emotioneel en psychisch vlak:

vergroting van het zelfvertrouwen en het gevoel van eigenwaarde

Yoga is niet competitief; alle prestaties worden toegejuicht - of een baby nu voor het eerst zelf zit of dat een kind op één voet kan balanceren. Deze positieve bevestiging geeft kinderen zelfvertrouwen. Door hun prestaties te erkennen en ze rustig te tonen hoe ze zich kunnen verbeteren – zonder zichzelf te beoordelen of met anderen te vergelijken – worden ze gestimuleerd om hun best te blijven doen.

ontspanning en stresshantering

Ontspannings- en ademhalingsoefeningen helpen kinderen om zich te concentreren en kalmeren het zenuwstelsel, wat de lichaamsstelses en de geest weer in balans helpt brengen. Als kinderen zich bewust worden van hun reacties in geval van verdriet, boosheid of stress, leren ze dat ze voor een bepaalde reactie kunnen kiezen. De stresshanteringstechnieken die bij yoga geleerd worden, zijn van grote waarde voor de rest van hun leven. Net zoals leren dat je ook kunt uitrusten als je niet slaapt.

bevordering van de band tussen ouder en kind

Yoga biedt u de kans om iets leuks te doen met uw kind en hem tegelijkertijd te helpen om vaardigheden te ontwikkelen waar hij zijn hele leven wat aan zal hebben. Yoga is een rustige, positieve en plezierige ervaring voor zowel ouder als kind - kinderen vinden het geweldig dat hun ouders bij ze in de groep zitten terwijl ze iets doen dat veilig en leuk is; ouders zien hun kind in een ander licht – het kind vaart duidelijk wel bij het gevoel dat het iets kan dat ook gewaardeerd wordt.